Till tjänster

Ackumulatortank Värmeverket

Totalentreprenad innefattande kompletta mark- och grundläggningsarbeten för ny ackumulatortank på Värmeverket på Torsvik.

Tjänsteområde: Markentreprenader
Utförandetid: Mars 2019 - pågående
Beställare: Jönköping Energi
Ort: Torsvik, Jönköping
Projektstatus: Avslutat