Till tjänster

Lagerbyggnader AD-Bildelar

Utförande av kompletta mark- och grundläggningsarbeten för lagerbyggnad till AD-bildelar med tillhörande kontor på Stigamo söder om Jönköping. Arbetet som utfördes under år 2017 innefattade vegetationsavtagning, plintgjutning, VA-arbeten (lokalt omhändertagande av dagvatten) samt anläggning av större asfaltsytor. Under år 2020 utfördes sedan markarbeten för ytterligare lagerbyggnad till AD-bildelar på intilliggande tomt. Logistikfastigheterna, som båda har en yta på över 20 000m2 vardera, ägs och förvaltas idag av Logicenters.

Tjänsteområde: Industrietableringar
Utförandetid: April 2017 - December 2017, December 2019 - Januari 2021
Beställare: ADIB Industribyggen åt Reach for the Stars/Qvana Invest AB
Ort: Stigamo, Jönköping
Projektstatus: Avslutat