Till tjänster

Åtgärder Barnarpsgatan

Arbeten med nytt övergångsställe över Barnarpsgatan söder om Torparondellen samt ombyggnation av körfält till vänstersväng. Projektet innefattade också lagning av körfält med spricka utmed sträckan förbi nya Munksjöstaden.

Tjänsteområde: Gata/Väg
Utförandetid: Augusti 2017- Oktober 2017
Beställare: Jönköpings kommun
Ort: Jönköping
Projektstatus: Avslutat