Till tjänster

Avvattning Stigamo

Avvattning- och terrasseringsentreprenad på Södra Stigamo åt Vaggeryds kommun. Projektet innefattar stubbhantering, dammbyggnation, stora schakt- och fyllningsarbeten, omfattande VA-arbeten samt stora volymer bergschakt och sprängning. Entreprenadområdet omfattar ca 200 hektar och ligger till grund för Vaggeryds nya industriområde.

Tjänsteområde: Markentreprenader
Utförandetid: April 2017 - pågående
Beställare: Vaggeryds kommun
Ort: Södra Stigamo, Vaggeryd
Projektstatus: Avslutat