Till tjänster

Bussdepå Ljungarum

Kompletta mark- och grundläggningsarbeten för anläggande av ny Bussdepå åt Region Jönköping. Arbetet innefattar bland annat grundläggning, VA-arbeten, anläggande av asfaltsytor samt stensättning.

Tjänsteområde: Markentreprenader
Utförandetid: November 2019 - Mars 2021
Beställare: Brixly åt Region Jönköping
Ort: Jönköping
Projektstatus: Avslutat