Till tjänster

Industribyggnad Danx

Komplett markarbete vid nybyggnation av fraktterminal i form av grundäggning, LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten), asfaltering, p-platser, grönytor samt montering av säkerhetsstängsel och grind.

Tjänsteområde: Industrietablering
Utförandetid: Februari 2015 – September 2015
Beställare: BlueWall åt Danx
Ort: Stigamo, Jönköping
Projektstatus: Avslutat