Till tjänster

Ledningar Elgiganten

Förberedande arbeten inför terrassering av Elgigantens nya höglager. Omfattande om- och nyaläggning av ledningar i större dimensioner (400m vatten Ø400 VRS segjärnsledning samt Ø225 tryckspill).

Tjänsteområde: VA-arbeten
Utförandetid: September 2014 – Oktober 2014
Beställare: Elgiganten Logistik AB
Ort: Torsvik, Jönköping
Projektstatus: Avslutat