Till tjänster

Utbyggnad Elgiganten

Ett projekt uppdelat i flera etapper i form av VA-arbeten i större dimensioner, nya dagvattensepareringar och infiltrationsanläggningar, terrasseringsentreprenad för nytt höglager om 20000m2, samt grundläggning av byggnad med logistiklösningar.

Tjänsteområde: Industrietablering
Utförandetid: sept 2014 – juni 2016 (flera etapper)
Beställare: Bluewall, Elgiganten Logistik AB
Ort: Torsvik, Jönköping
Projektstatus: Avslutat