Till tjänster

Förbifart Barnarp

Med syfte att minska trafiken genom samhället byggdes förbifart Barnarp på väg 661 och 742 (Taberg-Tenhult) på uppdrag av Trafikverket. Den nya vägsträckan mäter 2,5 km och gång- och cykelvägar på ca 3,5 km har också anlagts. I samhället utfördes även vissa belysningsåtgärder samt nya busshållplatser har byggts.

Tjänsteområde: Gata/Väg
Utförandetid: Maj 2015 - Sommar 2017
Beställare: Trafikverket
Ort: Barnarp, Jönköping
Projektstatus: Avslutat