Till tjänster

Gasolspecialisten

Komplett markarbete vid nybyggnation av försäljnings- och verkstadslokal. Arbeten i form av grundläggning, LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten), asfaltering, p-platser, grönytor samt montering av säkerhetsstängsel och grind.

Tjänsteområde: Industrietablering
Utförandetid: November 2015 - Maj 2016
Beställare: Bluewall åt Gasolspecialisten
Ort: Hedenstorp, Jönköping
Projektstatus: Avslutat