Till tjänster

GC-väg Hallmansvägen

Trottoar på Hallmansvägens östra del norr om Björnebergsvägen har breddats och byggts om till gång- och cykelväg. Förändringar har också utförts i korsningen Björnebergsvägen-Hallmansvägen.

Tjänsteområde: Gata/Väg
Utförandetid: April 2017 - Augusti 2017
Beställare: Jönköping kommun
Ort: Jönköping
Projektstatus: Avslutat