Till tjänster

HSB Parksäter

Grundläggning för nybyggnation av 38 st bostadsrättslägenheter i två punkthus i Habo. Därefter större arbete med den utvändiga miljön i form av parkeringar och carportar, cykelgarage, uteplatser och lekmiljö samt plantering av växter och träd.

Tjänsteområde: Utvändig Miljö
Utförandetid: November 2014 - Maj 2016
Beställare: Asplunds åt HSB Göta
Ort: Habo
Projektstatus: Avslutat