Till tjänster

Industribyggnad Stigamo 2.0

Mark- och grundläggningsarbeten för ny industrifastighet på uppdrag av GBJ Bygg i Jönköping AB. Projektet innefattar grundläggning för byggnad på ca 3000m2 samt tillhörande ytor på ca 4000m2.

Tjänsteområde: Industrietableringar
Utförandetid: November 2018 - pågående
Beställare: GBJ Bygg i Jönköping AB
Ort: Norra Stigamo, Jönköping
Projektstatus: Pågående