Till tjänster

Ledningar Odengatan

Nya ledningar för dagvatten, vatten, fjärrkyla, el och fiber under Odengatan samt nya busshållplatser i anslutning till detta.

Tjänsteområde: VA-arbeten
Utförandetid: Juni 2020 - November 2020
Beställare: Jönköpings Kommun
Ort: Jönköping
Projektstatus: Avslutat