Till tjänster

Malmgården

Fullständig markentreprenad vid ombyggnation av tidigare skola till 22st nya hyreslägenheter. Projektet innefattade grävning för nya el-ledningar och VA samt färdigställande av yttre miljö med planteringar, plattläggning och parkeringsyta.

Tjänsteområde: Markentreprenader
Utförandetid: Maj 2017 - Juli 2018
Beställare: Asplunds Bygg åt Habo Bostäder
Ort: Habo
Projektstatus: Avslutat