Till tjänster

Radhus Vitklövern

Kompletta mark- och finplaneringsarbeten för 12st radhuslägenheter fördelade på tre huskroppar.

Tjänsteområde: Markentreprenader
Utförandetid: Oktober 2017 - Oktober 2018
Beställare: Byggkompaniet
Ort: Ekhagen, Jönköping
Projektstatus: Avslutat