Till tjänster

Röde Påle

Byggnation av ny cirkulationsplats Norrahammarsleden/Kraftgatan vid Trafikplats Råslätt för att öka trafiksäkerheten och få en sänkt hastighet på platsen.

Tjänsteområde: Gata/Väg
Utförandetid: Sommar-Höst 2015
Beställare: Jönköping kommun
Ort: Jönköping
Projektstatus: Avslutat