Till tjänster

Rivning RPC

Rivning av industrilokal på en yta av 1000m2, omhändertagande av rivningsmaterial samt därefter byggnation av parkeringsplats.

Tjänsteområde: Rivning/Sanering
Utförandetid: Våren 2015
Beställare: PEAB åt RPC Superfos
Ort: Mullsjö
Projektstatus: Avslutat