Till tjänster

Sortergård Bottnaryd

Uppdraget avsåg nybyggnad/utbyggnad av sortergården i Bottnaryd.
Läs mer om Bottnaryds Sortergård på här: June Avfalls hemsida.

Tjänsteområde: Markentreprenader
Utförandetid: Augusti 2016 - December 2016
Beställare: Jönköpings kommun
Ort: Bottnaryd
Projektstatus: Avslutat