Till tjänster

Sortergård Råslätt

Nybyggnation av Jönköpings nya Sortergård på Råslätt som ersätter den gamla på Simsholmen. Uppdraget innefattade även byggnation av yta för sortering och rangering, uppförande av byggnader i form av sorteringshall och personalbyggnad samt ny infartsväg från Hällstorpsrondellen.
Läs mer om Jönköpings Sortergård här: June Avfalls hemsida.

Tjänsteområde: Markentreprenad
Utförandetid: Februari 2016 - Vår 2017
Beställare: Jönköpings kommun
Ort: Råslätt, Jönköping
Projektstatus: Avslutat