Till tjänster

Terrängbana Rosenlund

Anläggning av ny terrängbana med 9 st hinder samt byggnation av ett nytt utegym på Rosenlund, mellan Kinnarps Arena och Racketcentrum. Arbetet innefattade förberedande markarbeten, montering av hinder och gym-utrustning samt byggnation av gångbro och staket.

Tjänsteområde: Utvändig miljö
Utförandetid: Augusti 2016 - September 2016
Beställare: Jönköpings kommun
Ort: Rosenlund, Jönköping
Projektstatus: Avslutat