Till tjänster

Testbana Visionen

Uppförande av bana för test av vägtullar och tillhörande byggnad på A6-området samt anläggning av parkering för Corallens hyresgäster.

Tjänsteområde: Markentreprenad
Utförandetid: November 2015 - April 2016
Beställare: Corallen
Ort: Jönköping
Projektstatus: Avslutat