Till tjänster

Tillbyggnad RG Mekaniska

Grundarbeten för tillbyggnad av industri på RG Mekaniska i Bankeryd. Projektet avsåg även byggnation av magasin för lokalt omhändertagande av dagvatten.

Tjänsteområde: Industrietableringar
Utförandetid: November 2016 - November 2017
Beställare: Torstenssons Byggnads AB åt RG Mekaniska
Ort: Bankeryd
Projektstatus: Avslutat