Till tjänster

Trafikplats Torsvik Västra Droppen

Ny trafikplats i form av en droppe väster om E4:an vid trafikplats Torsvik Norra. Projektet avsåg även arbeten med anslutande av- och påfarter till motorvägen.

Tjänsteområde: Gata/Väg
Utförandetid: September 2016 - Juni 2016
Beställare: Jönköpings kommun
Ort: Torsvik, Jönköping
Projektstatus: Avslutat