Till tjänster

Tranbärsvägen Bottnaryd

Arbetet avsåg utbyggnad av Tranbärsvägen i Bottnaryd med VA-ledningar, gata och gång- och cykelväg.

Tjänsteområde: Gata/Väg
Utförandetid: Augusti 2016 - December 2016
Beställare: Jönköpings kommun
Ort: Bottnaryd
Projektstatus: Avslutat