Tillbaka

Industrietableringar

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa både mindre och större företag med industrietablering i Jönköping.

Strand kan hjälpa till med hela processen vid en industrietablering. Vi kan leverera en helhetsprodukt där vi även projekterar åt beställaren. Vi utför schaktning, terrassering, grundläggning, VA-arbeten, asfaltering samt färdigställande av er utvändiga miljö. Våra ingenjörer och anläggare har som främsta fokus att färdigställa ett resultat med kvalitet. Du kan dessutom lita på att arbetet utförs så kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt.