Tillbaka

VA-arbeten

Vatten- och avloppsarbeten är ett av våra största kompetensområden. Vi utför VA-projekt i olika storlekar och omfattning i Jönköpingsområdet - små som stora.

Strand utför all typ av arbete relaterat till vatten, dagvatten och avloppsanläggningar. Våra erfarna mättekniker och anläggningsarbetare ser till att våra kunder har rätt vatten, på rätt plats, vid rätt tillfälle. Strands motto är att hålla hög kvalitet och precision genom hela arbetet, då vi minimerar risken för framtida driftsstopp och skador på omgivningen.


Projekt relaterade till VA-arbeten